Moje zainteresowania  badawcze: 

 

 

  

Pradzieje ziem polskich

Kultura i sztuka średniowiecza

Reformacja na Dolnym Śląsku

Ikonografia Dolnego Śląska

Ceramika  pradziejowa i nowożytna

Nowoczesne techniki dokumentacji 
archeologicznej

Archeologiczne
bazy danych